@พลอยจันทบุรี

1.พลอยมรกตจันท์(Green Shapphire) เป็นพลอยเนื้อแข็ง ระดับ 9 รองจากเพชรที่มีความแข็ง ระดับ 10 แหล่งผลิตอยู่ที่ บางกะจะ จันทบุรี ปัจจุบันหาขุดได้ยากมาก ราคาจึงแพงขึ้นตามไปด้วย สนใจ063-4340930

2.พลอยบุษราคัม(Yellow Sapphire)

3.พลอยสตาร์ แซปไฟร์(Star Sapphire)

4.พลอยไพลิน(Blue Sapphire)

@ทับทิม(Ruby)เผาเก่า

@มรกตจันท์:เขียวส่อง(Green Sapphire) เป็นพลอยสีเขียวอมเหลือง,เขียวอมน้ำเงิน,สีเขียวเข้มคล้ายใบไม้แก่,สีเขียวอ่อนคล้ายสีของก้านมะลิ ตั้งแต่สมัยโบราณ เชื่อว่า ผู้ใดมีพลอยสีเขียวมรกตจันท์ไว้ครอบครอง จะทำให้มีโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง ผลผลิตทางการเกษตรอุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันหาได้ยากมาก ราคาจึงแพงตามไปด้วย สนใจ โทร063-4340930