@อัญมณีประจำวันเกิดทั้ง 7 วัน

วัฒนธรรมการสวมใส่เกี่ยวกับอัญมณีสมัยโบราณของไทย >นำเสนอโดย สิบกรอัญมณี    

วันจันทร์ >สีเหลือง

   – เครื่องประดับอัญมณี สีเหลือง  ได้แก่ บุษราคัม(Yellow Sapphire),โทปาซสีเหลือง(Yellow Topaz),ซิทริน(Citrine) สีเหลือง ,เพทายสีเหลือง(Yellow Zircon) ,เพชรสีเหลือง(Yellow Diamond) และอัญมณีสีเหลืองอื่น ๆ
– อัญมณีที่ใช้ประดับการแต่งกายสำหรับวันจันทร์ ได้แก่ มุกดาหาร(Moonstone) หรือโอปอล(Opal)
– อัญมณีที่ส่งเสริมการเงิน คืออัญมณี สีส้ม ได้แก่ พลอยบุษราคัม,พลอยโกเมนสีส้ม
– อัญมณีที่ส่งเสริมบารมี อำนาจ วาสนา คืออัญมณีสีเขียว ได้แก่ พลอยเขียวส่อง ,มรกต, กรีนอะเก็ต,กรีนกลาส,พีไนต์ ฯ
– อัญมณีที่ส่งเสริมการงาน จะช่วยทำให้การงานก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จ คืออัญมณีสีเทา ได้แก่  สะโม๊กกี้ควอตซ์,มุกดาหาร (Moonstone).ทับทิมสีขาว(White Ruby)
– อัญมณีที่ส่งเสริมความมีสง่าราศรี เป็นที่ยกย่องเป็นที่รักของคนทั่วไป คืออัญมณีสีดำ ได้แก่  สตาร์แซปไฟร์,นิลดำ,
– อัญมณีที่ทำให้ผู้ใหญ่หรือเจ้านายรักใคร่ เมตตา กรุณา คืออัญมณีสีฟ้า สีน้ำเงิน ได้แก่ พลอยไพลิน, พลอยเพทายฟ้า, พลอยลอนดอนบลูโทปาซ
– อัญมณีส่งเสริมบุตรบริวาร ให้เป็นที่รักใคร่และ เคารพนับถือของบุตรบริวาร คืออัญมณีสีขาวใส หรือสีขาวนวล ได้แก่ เพชร, พลอยเพทายขาวใส, พลอยโทปาซขาวใส
– อัญมณีส่งเสริมอายุ ช่วยทำให้มีอายุยืนยาว ปราศจากโรคภัย สุขภาพแข็งแรง คืออัญมณีสีชมพู หรือสีม่วง ได้แก่ พลอยโกเมนโรโดไลท์, พลอยอะเมทิสต์,


วันอังคาร >สีชมพู

   เครื่องประดับอัญมณีที่เป็นสีชมพู ได้แก่ พิ้งค์ซัฟไฟร์ (Pink Sapphire),พิ้งค์ทัวมาลีน (Pink Tourmaline)  สะปิเนลสีชมพู(Pink Spinel),เพชรสีชมพู(Pink Diamond)และอัญมณีสีชมพูอื่น ๆ
   – อัญมณี ใช้ประดับตกแต่งกายสำหรับวันอังคาร ได้แก่ ประพาฬหรือปะการัง(Coral),พลอยอะเกต
   – อัญมณีสำหรับส่งเสริมด้านการเงิน คืออัญมณีสีเทา ได้แก่ มุกดาหาร,สะโม๊กกี้ควอตซ์
   – อัญมณีสำหรับส่งเสริมการงาน จะก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จ คืออัญมณีสีฟ้า ได้แก่ พลอยเพทายฟ้า, พลอยลอนดอนบลูโทปาซ
   – อัญมณีสำหรับส่งเสริมบารมี อำนาจ วาสนา คืออัญมณีสีดำ ได้แก่ นิล,สตาร์แซปไฟร์ 
   – อัญมณีสำหรับส่งเสริมความมีสง่าราศรี เป็นที่ยกย่องเป็นที่รักของคนทั่วไป คืออัญมณีสีส้ม ได้แก่ พลอยบุษราคัม,โกเมนสีส้ม
   – อัญมณีสำหรับส่งเสริมให้ผู้ใหญ่หรือเจ้านายเมตตา กรุณา คืออัญมณีสีแดง ได้แก่ พลอยทับทิม (Ruby)
   – อัญมณีสำหรับส่งเสริมบุตรบริวาร ให้ความรักใคร่ เคารพ นับถือ คืออัญมณีสีชมพูหรือ สีแดงอมดำ ได้แก่ พลอยพิ้งค์ทัวมาลีน, พลอยโกเมน 
   – อัญมณีสำหรับส่งเสริมอายุ คือช่วยให้มีอายุยืน ปราศจากโรคภัย สุขภาพแข็งแรง คืออัญมณีสีเขียว ได้แก่ เขียวส่อง,มรกต,พีไนต์ ,กรีนกลาส


วันพุธ > สีเขียว

พลอยเขียวส่อง หรือมรกตจันท์

     เครื่องประดับอัญมณีที่เป็นสีเขียว ได้แก่ เขียวส่อง(Green Sapphire),พีไนต์(Prehnite),กรีนกลาส(Green Glass),มรกต(Emerald),หยก(Jade),หยกออสเตรเลีย(Chrysoprase),ทัวร์มาลีนสีเขียว(Chrome Tourmaline),เพริโดต์(Peridot),โกเมนสีเขียว(Green Garnet),และพลอยสีเขียวอื่น ๆ
   – อัญมณีสำหรับใช้แต่งกายประจำวันพุธ ได้แก่ มรกต(Emerald),เขียวส่อง(Green Sapphire)
   – อัญมณีสำหรับส่งเสริมการเงิน พุธกลางวัน คืออัญมณีสีฟ้า ได้แก่ เพทายสีฟ้า ถ้าเป็นพุธกลางคืน คืออัญมณีสีชมพู ได้แก่ พิ้งทัวร์มาลีน
   – อัญมณีสำหรับส่งเสริมการงาน ช่วยทำให้อาชีพก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จ คืออัญมณีสีแดงได้แก่ ทับทิม ถ้าเป็นพุธกลางคืน คืออัญมณีสีเขียว ได้แก่ มรกต,เขียวส่อง 
   – อัญมณีส่งเสริมบารมี อำนาจ วาสนา พุธกลางวัน คืออัญมณีส้ม ได้แก่ สะเปสซาไทต์ ถ้าเป็นพุธกลางคืน คืออัญมณีสีแดง ได้แก่ ทับทิม
   – อัญมณีส่งเสริมความมีสง่าราศรี เป็นที่เคารพยกย่อง รักใคร่ของคนทั่วไป พุธกลางวัน คืออัญมณี สีเทา ได้แก่ พลอยสะโม๊กกี้ควอตซ์ วันพุธกลางคืน คืออัญมณี สีขาว ได้แก่ เพชร,เพทายสีขาว
   – อัญมณีสำหรับช่วยทำให้ผู้ใหญ่ เจ้านายเมตตา กรุณา พุธกลางวัน คืออัญมณีสีขาว ได้แก่ เพชร,เพทายขาว ถ้าเป็นพุธกลางคืน คืออัญมณี สีดำหรือ สีเทา ได้แก่ นิล สะโม๊กกี้ควอตซ์
   – อัญมณีส่งเสริมบุตรบริวาร ให้เป็นที่รักใคร่ เคารพ นับถือ พุธกลางวัน  คืออัญมณีสีเขียว ได้แก่ เขียวส่อง,มรกต,พีไนต์  วันพุธกลางคืน คืออัญมณี สีควันบุหรี่ ได้แก่ สะโม๊กกี้ควอตซ์
   – อัญมณีส่งเสริมอายุ ช่วยทำให้มีอายุยืนยาว ปราศจากโรคภัย สุขภาพแข็งแรง พุธกลางวัน คืออัญมณีสีม่วง ได้แก่ อะเมทิสต์ วันพุธกลางคืน คืออัญมณีสีฟ้าหรือสีน้ำเงิน ได้แก่ ไพลิน 


วันพฤหัสบดี >สีส้ม 

   เครื่องประดับอัญมณีที่เป็นสีส้ม ได้แก่ สะเปสซาไทต์(Spessartite Garnet),บุษราคัม(Yellow Sapphire),โอปอลไฟ(Fire Opal),แซปไฟร์สีส้ม(Padparadscha),ประการัง(Coral) ,และอัญมณีสีส้มอื่น ๆ
   – อัญมณีสำหรับใช้แต่งกายสำหรับวันพฤหัสบดี ได้แก่ ไพฑูรย์หรือตาแมว(Chrysoberyl Cat’s Eye)
   – อัญมณีสำหรับส่งเสริมการเงิน อัญมณีสีขาว ได้แก่ เพชร, พลอยเพทายขาว, พลอยโทปาซขาว
   – อัญมณีสำหรับส่งเสริมการงาน อาชีพก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จ คืออัญมณีสีชมพู หรือสีม่วงอมแดง ได้แก่ พลอยโรโดไลต์, พลอยพิ้งค์ทัวมาลีน
   – อัญมณีสำหรับส่งเสริมบารมี อำนาจ วาสนา คืออัญมณีสีฟ้า ได้แก่ พลอยไพลิน, พลอยเพทายฟ้า พลอยลอนดอนบลูโทปาซ
   – อัญมณีสำหรับส่งเสริมความมีสง่าราศรี เป็นที่เคารพยกย่อง รักใคร่นับถือของคนทั่วไป คืออัญมณี สีแดง หรือสีส้มได้แก่ พลอยทับทิม, พลอยโกเมนส้ม
   – อัญมณีสำหรับช่วยทำให้ผู้ใหญ่เจ้านาย มีความเมตตา กรุณา คืออัญมณีสีเขียว  ได้แก่ พลอยเขียวส่อง พลอยมรกต
   -อัญมณีสำหรับส่งเสริมบุตรบริวาร ช่วยให้รักใคร่ เคารพ นับถือ เชื่อฟัง คืออัญมณีสีเหลืองสด สีส้ม ได้แก่พลอยบุษราคัม,โกเมนสีส้ม
   – อัญมณีส่งเสริมอายุ ช่วยทำให้มีอายุยืนยาว ปราศจากโรคภัย สุขภาพแข็งแรง คืออัญมณีสีเทา หรือสีควันบุหรี่ ได้แก่ สะโม๊กกี้ควอตซ์,มุกดาหาร


วันศุกร์ >สีฟ้า

   เครื่องประดับอัญมณีที่เป็นสีฟ้า หรือสีน้ำเงิน  ได้แก่ไพลิน(Blue Sapphire),โทปาซสีฟ้า(Blue Topaz)เพทายสีฟ้า(Blue Zircon),อะความารีน(Aquamarine),ลาพิส ลาซูลี(Lapis Lazuli),เทอร์คอยส์(Turquoise) และอัญมณีสีฟ้าอื่น ๆ
   – อัญมณีสำหรับใช้แต่งกายสำหรับวันศุกร์ ได้แก่ บุษราคัมYellow Sapphire),เพชร(Diamond)
   – อัญมณีช่วยส่งเสริมการเงิน คืออัญมณีสีเขียว ได้แก่ พลอยเขียวส่อง, มรกต,พีไนต์, กรีนอะเก็ต,
   – อัญมณีที่ช่วยส่งเสริมการงาน อาชีพก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จ คืออัญมณีสีดำ ได้แก่ นิล,สตาร์แซปไฟร์(Black Sapphire)  
   – อัญมณีที่ช่วยส่งเสริมบารมี อำนาจ วาสนา คืออัญมณีสีขาว ได้แก่  เพชร, พลอยเพทายสีขาว, พลอยโทปาซสีขาว
   – อัญมณีที่ช่วยส่งเสริมความมีสง่าราศรี เป็นที่ยกย่อง รักใคร่ของคนทั่วไป คืออัญมณีสีชมพู ได้แก่พลอยพิ้งทัวร์มาลีน, พิ้งแซปไฟร์
   – อัญมณีช่วยส่งเสริมทำให้ผู้ใหญ่เจ้านายเมตตา กรุณา คืออัญมณีสีส้ม ได้แก่ พลอยบุษราคัม,โกเมนสีส้ม
   – อัญมณีช่วยส่งเสริมบุตรบริวาร ให้รักใคร่ นับถือ คืออัญมณีสีน้ำเงิน หรือสีฟ้า ได้แก่ ไพลิน ,พลอยเพทายฟ้า,พลอยลอนดอนบลูโทปาซ
   – อัญมณีช่วยส่งเสริมอายุ ทำให้มีอายุยืนยาว ปราศจากโรคภัย สุขภาพแข็งแรง คืออัญมณีสีแดงสด หรือสีส้ม เช่น พลอยทับทิม, พลอยโกเมนสีส้ม


วันเสาร์ >สีม่วง

   เครื่องประดับอัญมณีที่เป็นสีม่วงหรือสีดำ ได้แก่ อะเมทิสต์(Amethyst),ไพลิน(Blue Sapphire)
แซปไฟร์สีม่วง(Violet Sapphire),นิลตะโก(Black Spinel),โอนิกซ์(Onyx),สตาร์ดำ(Black Star Sapphire)
   – อัญมณีสำหรับใช้แต่งกายวันเสาร์ คือ ไพลิน(Blue Sapphire)
   – อัญมณีสำหรับส่งเสริมการเงิน คืออัญมณีสีแดง ได้แก่ พลอยทับทิม
   – อัญมณีสำหรับส่งเสริมการงาน ช่วยทำให้อาชีพการงานก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จ คืออัญมณีสีขาว  ได้แก่ เพชร,เพทายสีขาว
   – อัญมณีส่งเสริมบารมี อำนาจ วาสนา คืออัญมณีสีดำ ได้แก่ นิล,สตาร์แซปไฟร์,โอนิกซ์(Onyx) 
   – อัญมณีส่งเสริมความมีสง่าราศรี เป็นที่ยกย่องรักใคร่นับถือของคนทั่วไป คืออัญมณีสีฟ้า ได้แก่พลอยเพทายฟ้า พลอยบลูโทปาซ
   – อัญมณีส่งเสริมทำให้ผู้ใหญ่มีเมตตา กรุณา คืออัญมณีสีชมพู สีม่วงอมแดง  ได้แก่ พลอยทับทิมอมชมพู, พลอยโกเมนโรโดไลต์  
   – อัญมณีส่งเสริมให้บุตรบริวาร ให้ความรักใคร่เคารพนับถือ คืออัญมณีสีม่วง ได้แก่ พลอยอะเมทิสต์
   – อัญมณีส่งเสริมอายุ ช่วยทำให้อายุยืน ปราศจากโรคภัย สุขภาพแข็งแรง คืออัญมณีสีเหลือง หรือสีส้ม ได้แก่ พลอยบุษราคัม,โกเมนสีส้ม


วันอาทิตย์ >สีแดง

   เครื่องประดับอัญมณีที่เป็นสีแดง  ได้แก่ ทับทิม(Ruby),สะปิเนลสีแดง(Red Spinel) โกเมนสีแดง(Garnet) ,เพทายสีแดง(Red Zircon) และอัญมณีสีแดงอื่น ๆ
   – อัญมณีสำหรับใช้แต่งกายวันอาทิตย์ คือปัทมราช หรือทับทิม(Ruby)
   – อัญมณีสำหรับส่งเสริมการเงิน คืออัญมณีสีดำหรือสีม่วง ได้แก่ สตาร์แซปไฟร์, นิลดำ,อะเมทิสต์
   – อัญมณีสำหรับส่งเสริมการงาน ช่วยทำให้อาชีพการงานก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จ คืออัญมณีสีส้ม หรือสีเหลือง  ได้แก่ พลอยบุษราคัม
   – อัญมณีสำหรับส่งเสริมบารมี อำนาจ วาสนา คืออัญมณี สีชมพู และสีแดงอมม่วง  ได้แก่ พลอยทับทิม พลอยโกเมนโรโดไลต์  
   – อัญมณีสำหรับส่งเสริมความมีสง่าราศรี เป็นที่ยกย่องรักใคร่ของคนทั่วไป คืออัญมณีสีเขียว ได้แก่ พลอยเขียวส่อง, พลอยมรกต,พีไนต์,กรีนกลาส
   – อัญมณีสำหรับช่วยทำให้ผู้ใหญ่รักใคร่เมตตา กรุณา คืออัญมณีสีเทา ได้แก่ มุกดาหาร (Moonstone),สะโม๊กกี้ควอตซ์
   – อัญมณีส่งเสริมบุตรบริวาร ให้เป็นที่รักใคร่เคารพนับถือ เชื่อฟัง คืออัญมณีสีแดงสด หรือสีส้ม ได้แก่ พลอยทับทิม
   – อัญมณีส่งเสริมอายุ ช่วยทำให้อายุยืนยาว ปราศจากโรคภัย สุขภาพแข็งแรง คืออัญมณีสีขาว ได้แก่ เพชร,พลอยเพทายขาว,พลอยโทปาซขาว

                                    ………………………..

 

                    

    

@มรกตจันท์:เขียวส่อง(Green Sapphire) เป็นพลอยสีเขียวอมเหลือง,เขียวอมน้ำเงิน,สีเขียวเข้มคล้ายใบไม้แก่,สีเขียวอ่อนคล้ายสีของก้านมะลิ ตั้งแต่สมัยโบราณ เชื่อว่า ผู้ใดมีพลอยสีเขียวมรกตจันท์ไว้ครอบครอง จะทำให้มีโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง ผลผลิตทางการเกษตรอุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันหาได้ยากมาก ราคาจึงแพงตามไปด้วย สนใจ โทร063-4340930