@บทความเกี่ยวกับอัญมณี

@ความเชื่อในพลังพลอยทับทิมตั้งแต่สมัยโบราณ

@ ศาสนาพราหมณ์ มีความเชื่อว่า “ผู้ใดได้กระทำพิธีสักการะบูชา พระกฤษณะ ด้วยพลอยทับทิมเม็ดใหญ่ ถ้าตายไปแล้ว เมื่อกลับชาติมาเกิดใหม่ จะได้เป็นพระราชา ผู้มีศักดานุภาพ อำนาจ บารมี ที่ยิ่งใหญ่
แต่ถ้าบูชาพระกฤษณะ ด้วยพลอยทับทิมเม็ดเล็ก ถ้าตายไปแล้ว เมื่อกลับชาติมาเกิดใหม่ จะได้เป็นเพียงพระราชาที่มีอำนาจปกครอง ในมณฑลแว่นแคว้นแผ่นดิน”
@ศาสนาคริสต์ เชื่อว่า “ผู้ใดเอาพลอยทับทิม มาทำเป็นเครื่องประดับไว้ทางด้ายซ้ายของร่างกาย หรือสวมกำไลข้อมือซ้าย สวมแหวนนิ้วมือซ้าย จะทำให้ชีวิตประสบผลสำเร็จ เจริญรุ่งเรืองตลอดไป”
@ศาสนาพุทธ ที่ประเทศศรีลังกา มีความเชื่อว่า “พลอยทับทิม เป็นเหมือนดังน้ำพระเนตรของพระพุทธเจ้า เป็นอัญมณีที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธ จึงนิยมเอาพลอยทับทิม ฝังติดไว้ที่หน้าผากของพระพุทธรูป หรือทำเป็นเศียร หรือทำเป็นเนตรพระพุทธรูป”
@ชาวยุโรปสมัยกลาง เชื่อว่า “ถ้าวางพลอยทับทิมไว้เหนือคิ้ว จะทำให้เกิดกำลังใจที่เข้มแข็ง ให้อำนาจทิพย์แก่ดวงตา คือตาทิพย์ สามารถมองเห็นสิ่งลึกลับมหัศจรรย์ได้ ถ้าสวมใส่ห้อยไว้ บริเวณเหนือหัวใจ จะช่วยทำให้กระตุ้นระบบหัวใจทำงานดีขึ้น เพิ่มกำลังใจให้เข้มแข็ง ไม่เกรงกลัวศัตรู ภัยอันตราย และยังเป็นที่เกรงกลัวของบรรดาเหล่าภูตผี ปีศาจ
@ชาวอียิปต์โบราณ เชื่อว่า “พลอยทับทิม จะช่วยป้องกันภัยอันตรายให้แก่ผู้ที่สวมใส่ บรรดานักรบทหารของอียิปต์โบราณ จะใช้พลอยทับทิมประดับในเครื่องแบบแต่งกาย ของชุดนักรบ และประดับในอาวุธ ก็คือมีดดาบ หรือ ธนู อีกด้วย”
@สำหรับชาวไทยตั้งแต่โบราณมา มีความเชื่อว่า “พลอยทับทิม ผู้ใดมีพลอยทับทิมไว้ในครอบครอง หรือสวมใส่ เป็นเครื่องประดับ เช่น สร้อย แหวน ต่างหู หรือพกพาติดตัว จะช่วยทำให้ประสบผลสำเร็จในชีวิต อาชีพการงาน การเงิน อำนาจเกียรติยศชื่อเสียง มีอายุยืนยาว ถ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ผู้ปกครองนคร มณฑลแว่นแคว้น หัวเมือง ต่าง ๆ ถ้ามีทับทิมไว้ในครอบครอง จะทำให้ประชาราษฎร บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข อุดมสมบูรณ์ไปด้วย ข้าวปลาอาหารบริบูรณ์ พืชพันธุ์ธัญญาหาร ได้ผลผลิตดี ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล”
ด้านความรัก มีความเชื่อว่า “พลอยทับทิม คือสัญลักษณ์ของความรัก ที่รักอมตะชั่วนิจนิรันดร ถือเป็นเครื่องหมายสำคัญของชีวิตคู่สมรส ช่วยทำให้การดำเนินชีวิตคู่ มีความซื่อสัตย์ต่อกันและกันตลอดกาล
สีของพลอยทับทิม เชื่อว่า “สามารถเตือนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตล่วงหน้าได้ โดยให้พิจารณาสังเกตุดูจากสีของพลอยทับทิม ที่เราสวมใส่ หรือพกพา ดังนี้
– ถ้าพลอยทับทิม มีสีแดง สดใส แวววาว แจ่มใส ไม่ขุ่นมัว แสดงว่า ผู้ที่กำลังมีความรัก ก็จะสมหวังในความรักนั้น หรือถ้าผู้กำลังติดต่อธุรกิจ การงาน ก็จะประสบผลสำเร็จ ในธุรกิจนั้น
– แต่ถ้าพลอยทับทิม มีสีแดง ที่ขุ่นมัว ไม่แวววาว แจ่มใส แม้ว่าเราจะทำความสะอาดล้างด้วยน้ำยาซันไลต์แล้ว ก็ยังขุ่นมัวอยู่ดี แสดงว่า ในช่วงนั้น ท่านกำลังมีปัญหาอุปสรรค ทั้งอาชีพการงานหรือความรัก”

@มรกตจันท์:เขียวส่อง(Green Sapphire) เป็นพลอยสีเขียวอมเหลือง,เขียวอมน้ำเงิน,สีเขียวเข้มคล้ายใบไม้แก่,สีเขียวอ่อนคล้ายสีของก้านมะลิ ตั้งแต่สมัยโบราณ เชื่อว่า ผู้ใดมีพลอยสีเขียวมรกตจันท์ไว้ครอบครอง จะทำให้มีโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง ผลผลิตทางการเกษตรอุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันหาได้ยากมาก ราคาจึงแพงตามไปด้วย สนใจ โทร063-4340930